img

Deep Tech Solutions

บริการให้คำปรึกษา และพัฒนาระบบเทคโนโลยี ที่นำเอาข้อมูลจากสภาพแวดล้อม สัญญาญภาพ เสียง สร้างนวัตกรรมให้แก่ธุรกิจส่งมอบคุณค่าสินค้าและบริการแก่ลูกค้า เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการทำงาน โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์(AI) และ Internet of Thing (IoT).

เริ่มเลย.

blogimage1

Business Services

การทำงานร่วมกัน, AI และ IoT, ความปลอดภัยและการวิเคราะห์ กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยพื้นฐานในการเปิดโอกาสใหม่ ตลาด และการเติบโต ของทุกธุรกิจกำลังกลายเป็นธุรกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบริการ

องค์กรต้องการบริการที่ยืดหยุ่น ประสบการณ์ผู้ใช้ มีประสิทธิภาพในด้านบริหารต้นทุนและความเสี่ยง และรองรับอนาคต เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของคุณตรงกับความต้องการของธุรกิจที่กำลังเติบโต

 • บริหารงานยานพาหนะ
 • บริหารการขนส่ง
 • บริหารลูกค้าและคู่ค้า
 • บริหารทรัพยากร
 • บริหารองค์ความรู้
 • พัฒนานวัตกรรม
blogimage1

Customer & Supplier

การจัดหาโซลูชันการให้บริการ ผสมผสานกับลักษณะการใช้งาน วิเคราะห์ข้อมูลในทุกรูปแบบ พฤติกรรม ภาพและเสียง ที่ยืดหยุ่น เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนและสอดคล้องกันในช่องทางของคุณ ปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

 • Digitizing customer journeys
 • Digital Marketing
 • Visual Reviews
 • Shop / Mall
 • Supplier / Vendor
 • Protect / Security
blogimage1

Resources Management

เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรบริหารทรัพยากรโดยใช้เทคโนโลยี A.I. และ IoT

 • จัดสรรและจอง
 • เส้นทางและติดตาม
 • พลังงานและค่าใช้จ่าย
 • ดูแลบำรุงรักษา
 • ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง
 • ช่วยวิเคราะห์และปรับปรุง

Most Exciting Features Of Smart A.I.

สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับองค์กรของคุณ

วิเคราะห์ข้อมูล Realtime
เชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรและความรู้ Social
ปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาตัวเองต่อเนื่อง
ติดตามและตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ
เชื่อมต่อกับโปรแกรมบนมือถือ
สั่งการและทำงานอัตโนมัติ
A.I. Enter

Technology Inside

AI Vision

นำเอาข้อมูลสิ่งแวดล้อม ข้อมูลภาพ เสียง และช้อมูลที่มีอยู่ มาเชื่อมโยงและวิเคราะห์


- ติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมบุคคล สรุปวิเคราะห์
- ตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยภาพและเสียง
- ปรับแต่งความต้องการหลากหลายรูปแบบ
AIoT

เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับโครงสร้างพื้นฐาน Internet of Things (IoT) เพื่อให้การดำเนินงาน IoT มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร และปรับปรุงการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์


- รองรับจัดการข้อมูลแบบเรียวไทม์ ลดกระบวนการทำงาน และ ปรัปเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานได้โดยอัตโนมัติ
Concept Map & NoSql

เป็นกระบวนการทางธุรกิจระหว่างบุคคล ขั้นตอนการทำงาน และ AI ในลักษณะเดียวกับที่มองเห็นภาพรวม และปรับเปลี่ยนขั้นตอนได้


- รองรับงานที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูง รองรับการกระจายข้อมูล และ ทำงานตลอดเวลา
- รองรับจัดการข้อมูลแบบเรียวไทม์ ลดกระบวนการทำงาน และ ปรัปเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานได้โดยอัตโนมัติ
img

Services

สินค้า

ระบบบริหารช้อมูลด้วย A.I. และ IoT

Tracking

 • ติดตามแบบเรียวไทม์
 • บริหารกลุ่มผู้ใช้
 • ตั้งเงื่อนไขแจ้งเตือน
 • รองรับมือถือและเว็บ
 • บันทีกข้อมูลตรวจสอบ

Knowledge

 • บริหารองค์ความรู้ในองค์กร
 • เชื่อมโยงองค์ความรู้ภายนอก
 • เครื่องมือในการสร้าง
 • แบบทดสอบยืดยุ่น
 • สังเคราะห์ความรู้

Customizable

 • เอาใจใส่กับนวัตกรรมที่เหมาะสมกับลูกค้า
 • เชื่อมระบบเดิม และอุปกรณ์อื่นๆ
 • วิเคราะห์ด้วย ข้อมูลภาพ เสียง และเซ็นเซอร์
 • รองรับ Cloud / Edge
 • วางแผนพัฒนาต่ออย่างยั่งยืน